Team Oddvargs kjerneverdier

Vi skal være: Sjenerøse, nyskapende, ærlige, målbevisste, trivsel skapende, frittalende og lojale!

Med dette mener vi:

1. Sjenerøse: Vi skal dele vår kunnskap og våre erfaringer med andre, samt glede oss over hverandres fremganger og resultater.

2. Nyskapende: Vi vil skape en kultur for å være nyskapende, kreative og prøvende. Vi vil med dette holde våre metoder under kontinuerlig utvikling og forbedring.

3. Ærlige: Ærlighet ovenfor andre så vel som oss selv. Gi hverandre konstruktiv tilbakemelding og være åpne for konstruktiv kritikk. Videre skal vi støtte hverandre, være lojale mot hverandre og være stolte av hverandre.

4. Målbevisste: Vi skal sette oss både individuelle mål og mål som team. Disse skal være vår ledestjerne og vi skal arbeide mot disse. Vi skal være åpne om hvilke mål vi har og målene skal være vår viktigste drivkraft. Med å holde disse under kontinuerlig utvikling vil vi være av de naturlig valgte når det velges utøvere, instruktører, dommere og figuranter.

5. Vi skal ha moro. Hobbyen vår skal være moro både for hund og fører. Vi trives i hverandres selskap og har det gøy når vi treffes.

6. Frittalende: Vi sier vår mening og setter denne på trykk når det trengs. Med dette mener vi å oppnå åpenhet og ærlighet i alle ledd.

7. Lojale: Vi skal lojalt følge våre verdier. Vi skal sette egne behov til side for teamet beste. Vi skal gjøre hverandre gode med å aktivt delta for å få det beste ut av den enkelte ekvipasje og det enkelte team medlem. Dette er til det beste for vår sport og for vårt team. Vi skal glede oss over hverandres suksess, se egen vinning i at andre gjør det bra, på denne måten skal vi skape resultater for oss selv, teamet og vårt landslag.

Dersom et teammedlem er i tvil om egen eller kollegers atferd eller motiver: Se til verdiene!

Soo bee it!

Team Oddvarg: Respekt, ære og lojalitet.